Papier-mâché 造嘅座燈

Papier-mâché,法文嚟嘅,中文係混凝紙漿,法文原意係「紙碎」,但而家其實姐係一種用紙碎同膠漿等混合製成嘅物品或者模型。

Papier-Mâché-Lamp-Sculptures3-900x1351

法國藝術家Sophie Mouton-Perrat 同 Frédéric Guibrunet,兩個又名位「Papier à êtres 」(英文意思為Paper Being;中文意思即是紙眾生) 最近就用Papier-mâché嘅方法造咗多個美輪美奐嘅座燈。呢啲差唔多人咁大嘅座燈上半部份都係全白色嘅女性身體,下半部份就係一條裙,整個座燈就有如一位好開心咁舞動中嘅女性。

當喺日頭唔洗開燈嘅時候,座燈仔細嘅上半部份就會顯現出嚟;而夜晚開燈嘅時候,泛黃嘅燈光加上燈籠般嘅外型除咗美觀之外,仲畀到一種十分溫暖嘅感覺。

This slideshow requires JavaScript.

呢系列嘅座燈而家正喺巴黎歌劇院公開展出緊,希望佢哋有機會會嚟香港展出啦!

 

 

Source: Fubiz
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s